Церква як елемент «гострої сили» Російської Федерації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті проаналізовано сутність поняття «гостра сила» та розглянуто роль «гострої сили» у зовнішній політиці Російської Федерації. В першу чергу стаття фокусується на діяльності Російської Православної Церкви (РПЦ) і Української Православної Церкви Московського патріархату (УПЦ МП) та ролі, які вони відіграють у якості інструментів «гострої сили» Росії, направленої в першу чергу проти України. В умовах війни, яку Російська Федерація веде на українській території, основна задача Російської православної Церкви зводиться до того, щоб виправдати агресію в очах вірян. РПЦ вдається до розповсюдження дезінформації про війну та конструювання міфів, які покликані аргументувати вторгнення Росії на українські землі. Одним із таких міфів є фальшива теза про українців та росіян як один народ, яка активно розповсюджується Російською Православною Церквою та російським керівництвом. Хоча заяви УПЦ МП, яка адміністративно та канонічно підпорядкована РПЦ, є більш обережними, але, як показано у статті, вона роками просувала проросійські наративи серед українських вірян, розповсюджувала дезінформацію щодо анексії Криму та російської агресії на Донбасі і намагалась створити сприятливий образ Росії в українському суспільстві. У статті проаналізовано, як змінилась офіційна позиція Української Православної Церкви Московського патріархату щодо Російської Федерації та її агресивних дій після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема дається оцінка рішенню Собору УПЦ МП у травні 2022 року про «повну незалежність і самостійність» Церкви та розрив з РПЦ. У статті наводяться аргументи на користь того, що це рішення не внесло жодних змін у статусі УПЦ МП і є по своїй суті декларативним та маніпулятивним. У висновку підкреслюється необхідність донести до українського суспільства небезпеки церковної «гострої сили» РФ, що є особливо актуальним під час повномасштабної війни, яку Росія веде проти України не тільки на полі бою, але й в інформаційному просторі.
The article analyses the essence of the term «sharp power» and deals with the role of «sharp power» in the foreign policy of the Russian Federation. First of all, the article focuses on the activities of the Russian Orthodox Church (ROC) and the Ukrainian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate (UOC-MP) and the role they play as an elements of Russia’s «sharp power» directed against Ukraine. During the war that Russia wages in the territory of Ukraine the main function of the Russian Orthodox Church is to justify aggression in the eyes of Orthodox believers. The ROC resorts to spreading disinformation and constructing myths that are intended to serve as argumentation for Russia’s invasion of Ukraine. One of such myths is a false statement about Ukrainians and Russians being the same people, which is being actively spread by the ROC and the Russian leadership. Although the official statements of the Ukrainian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate, which is canonically and administratively subordinated to the ROC, are more cautious, but, as demonstrated in the article, it has been promoting pro-Russian narratives among Orthodox believers for years. It was spreading disinformation about Russia’s annexation of Crimea and Russia’s aggression in the Donbas region and making efforts to create a favourable image of Russia among Ukrainians. The article analyses the changes in the UOC-MP official position that have taken place after the full-scale Russian invasion of Ukraine. The article particularly assesses the statement made by the Council of the UOC-MP in May 2022 about its decision on the «complete independence and self-sufficiency» and break with the ROC. The article argues that this decision is manipulative and purely declarative and did not bring any changes into the status of the UOC-MP. The article concludes by emphasising the importance of informing the Ukrainian society about the dangers of the Russian church «sharp power», which is especially relevant during the war the Russia wages against Ukraine not only on the battlefield but also in the information realm.
Опис
Ключові слова
гостра сила, РПЦ, УПЦ МП, війна Росії проти України, sharp force, ROC, UOC-MP, Russia’s war against Ukraine
Бібліографічний опис
Міжнародні та політичні дослідження = Іnternational and Political Studies
ORCID:
УДК