Ідеї автохтонізму в одомашненні бика у вітчизняній археології у світлі наукового доробку В. Н. Станко

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Смил
Анотація
Проблема переходу до відтворюючого типу господарства є однією з ключових у вивченні економіки первісного суспільства Північного Причорномор’я. Особливий інтерес для дослідження стародавньої історії цього регіону являє реконструкція форм та методів господарської адаптації населення степу в мезоліті, коли за новітніми даними археології тут могли формуватись передумови виникнення найдавнішого в Європі скотарства.
Опис
Человек в истории и культуре / отв. ред.: А. А. Пригарин ; НАН Украины, Ин-т археологии [та ін.].-Вып. 2 : Мемориальный сборник материалов и исследований в память Владимира Никифоровича Станко. – Одесса : Смил, 2012.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Человек в истории и культуре: Мемориальный сборник материалов и исследований в память Владимира Никифоровича Станко
DOI
ORCID:
УДК