Питання організації виховної роботи у вищих навчальних закладах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
ОНУ імені І. І. Мечникова
Анотація
Сучасні вимоги, які висуває Болонська декларація перед вищою школою, передбачають здійснення ґрунтовної виховної роботи серед молоді. Саме виховна та позааудиторна робота у вищому навчальному закладі виступає одним з найголовніших критеріїв якісно ї підготовки висококваліфікованого спеціаліста.
Опис
Ключові слова
виховна робота, сучасні вимоги
Бібліографічний опис
Студентське самоврядування в ХХІ столітті: нові можливості та завдання, міжвуз. науково-практ. конф., присвяч. 145-річчю Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова. Тези доповідей та повідомлень / гол. ред.: М. І. Рябенко. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2010.
DOI
ORCID:
УДК