Правове регулювання місцевих податків та зборів в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
ХНУ імені В.Н. Каразіна
Анотація
Актуальність теми правового регулювання місцевих податків та зборів та порядку їх встановлення зумовлена необхідністю створення гідних соціально-економічних умов життя суспільства з метою підвищення добробуту членів суспільства, забезпечення соціальної справедливості та соціально-політичної стабільності у країні на місцевому рівні.
Опис
Ключові слова
місцеве самоврядування, фінансова основа місцевого самоврядування, місцеві податки і збори, децентралізація влади
Бібліографічний опис
Від громадянського суспільства – до правової держави: тези доповідей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції.
DOI
ORCID:
УДК