Особливості здійснення іноземного підприємництва в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Відповідно законодавству України [1, ст. 117] іноземним підприємством є унітарне або корпоративне підприємство, що діє виключно на основі власності іноземців або іноземних юридичних осіб, або діюче підприємство, придбане повністю у власність цих осіб. Тобто виключною особливістю функціонування таких економічних суб'єктів є іноземна власність на капітал статутного фонду.
Опис
Ключові слова
міжнародний бізнес, іноземні інвестори, спільні підприємства, ТНК
Бібліографічний опис
"Добробут націй в умовах глобальної нестабільності", міжнар. наук.-практична конф., (3; 2013; Одеса). Збірник наукових праць ..., 2013 / "Добробут націй в умовах глобальної нестабільності", міжнар. наук.-практична конф., (3; 2013; Одеса); ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013. - Ч. 2 : . – 2013. – 99 с.
DOI
ORCID:
УДК