Щодо порядку оскарження рішень наглядових рад акціонерних товариств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Відповідно до ч. 1 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства», наглядова рада акціонерного товариства (далі – АТ) є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, здійснює управління АТ, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Ч. 2 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» детально визначає виключну компетенцію наглядових рад АТ, яка виявляється великою за обсягом і такою, що складається з повноважень, які роблять наглядову раду органом стратегічного керівництва АТ і центральною ланкою його корпоративного управління.
Опис
Ключові слова
акціонерне товариство, наглядова рада, оскарження
Бібліографічний опис
4-і економіко-правові студії : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (Одеса, 13 листоп. 2020 р.). – Одеса : Фенікс, 2020.
DOI
ORCID:
УДК