Основи організаційної психології

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Гельветика
Анотація
Курс лекцій складено відповідно з програмою з обов’язкового курсу «Основи організаційної психології» для студентів факультету психології та соціальної роботи першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія». Навчальне видання розкриває головні напрями практичного використання основних психологічних надбань функціонування організації та психологічних особливостей активності особистості в організації. Виклад побудовано з урахуванням сучасних тенденцій розвитку організацій та включає чотирнадцять лекцій, запитання для самоконтролю, глосарій і список літератури. Курс лекцій стане в нагоді при підготовці психологів, а також студентів інших гуманітарних спеціальностей та всіх охочих хто цікавиться питаннями ефективного розвитку та керування організаціями.
Опис
Ключові слова
організаційна психологія, ефективне управління людьми, функціонування організації, психологічні особливості діяльності людини в організації, робота психолога з персоналом, 053 Психологія
Бібліографічний опис
Базика Є. Л. Основи організаційної психології : курс лекцій для студентів ф-ту психології та соц. роботи, спец. 053 Психологія / Є. Л. Базика. – Одеса : Гельветика, 2024. – 150 с.
DOI
ORCID:
УДК
159.9:005.32](075.8)