Перспективи покращення інвестиційного клімату України за рахунок раціонального поводження з відходами

Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стрімкий розвиток НТП окрім освоєння нових технологій вплинув на зміну структури відходів і приблизно до XIX століття не мав глобального характеру, не справляючи негативного впливу на екологічну і демографічну ситуацію у світі. Вперше людство зіткнулося з проблемою поводження з відходами в період агломерації. До цього утилізація відходів реалізовувалася безпосередньо самою природою, не завдаючи їй шкоди. Тим самим поводження з природою мало інтенсивний характер.
Опис
Ключові слова
інвестиції, відходи, Україна
Бібліографічний опис
Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 23-25 листопада 2016 року м. Одеса : [збірник] / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. О. О. Нігреєва. – Одеса : Астропринт, 2016.
DOI
ORCID:
УДК