Колоїдна хімія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В навчально-методичному посібнику наведено теоретичні виклади найважливіших закономірностей колоїдної хімії, надано інструкції до виконання лабораторних робіт та професійно-орієнтовані завдання до найголовніших розділів курсу «Колоїдна хімія та наносистеми»: дисперсні системи, а також завдання та питання для самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти. Навально-методичний посібник складено відповідно до програми загального курсу «Колоїдна хімія та наносистеми» та призначений для здобувачів вищої освіти факультету хімії та фармації і спеціалістів, що вивчають колоїдну хімію і наносистеми.
Опис
Ключові слова
колоїдна хімія, дисперсні системи, молекулярно-кінетичні властивості дисперсних систем, седиментація, наносистеми, оптичні властивості дисперсних систем, електричні властивості дисперсних систем, стійкість дисперсних систем, коагуляція дисперсних систем, структурно-механічні властивості дисперсних систем, високомолекулярні сполуки, 102 Хімія (ОПП Хімія), 102 Хімія (ОПП Фармацевтична хімія), 104 Середня освіта (Хімія), 226 Фармація, промислова фармація
Бібліографічний опис
Стрельцова О. О. Колоїдна хімія : навч.-метод. посіб. для здобувачів освіти ф-ту хімії та фармації спец. 102 «Хімія» (ОПП Хімія, Фармацевт. хімія), 104 «Серед. освіта (Хімія)», 226 «Фармація, пром. фармація»/ О. О. Стрельцова, О. В. Волювач. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2024. – 134 с.
DOI
ORCID:
УДК
541.18