Развитие собственной торговой марки как инструмента повышения конкурентоспособности предприятия

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Букаєв В.В.
Анотація
В наше время каждый менеджер задумывается о том, как увеличить конкурентоспособность своего предприятия. Ведь конкуренция, как известно, двигатель прогресса. А для того чтобы предприятие могло развиваться и быть конкурентоспособным необходимо применять новые методы привлечения потребителей.
Опис
Матеріали п'ятої міжнар. наук.-практ. конф. для викладачів, аспірантів та молодих вчених: "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи", 26-27 березня 2010 р. / уклад.: С. Г. Васильєв ; редкол.: Н. П. Сахацкий [та ін.] ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ . – Одеса : Букаєв В.В., 2010.
Ключові слова
сетевая торговая марка (СТМ), финансовые показатели фирмы, конкурентоспособность предприятия
Бібліографічний опис
Матеріали п'ятої міжнар. наук.-практ. конф. для викладачів, аспірантів та молодих вчених: "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи", 26-27 березня 2010 р.
DOI
ORCID:
УДК