Методи органічного синтезу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У посібнику наведено лекційний матеріал по спецкурсу «Методи органічного синтезу». Перша частина охоплює вступ, основні поняття органічного синтезу та ретросинтезу, а також тематичні блоки, присвячені методам утворення зв’язків С-Н, С-О та С-галоген. Видання призначене для студентів IV курсу хімічного факультету, що спеціалізуються на кафедрі органічної хімії.
Опис
Ключові слова
органічний синтез, ретросинтез
Бібліографічний опис
Ведута В. В. Методи органічного синтезу. Курс лекцій. Ч. 1. Методи утворення зв’язків С-Н, С-О, С-галоген : метод. посіб. для студентів хім. ф-ту. – Одеса : Удача, 2011. – 74 с.
DOI
ORCID:
УДК