Судова правотворчість

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У методичних рекомендаціях наведено основні положення до вивчення дисципліни «Судова правотворчість» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право». Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні дисципліни на аудиторних заняттях та під час самостійної роботи. Матеріал представлено в розрізі змістових модулів і тем.
Опис
Ключові слова
судовий прецедент, судова практика, нормотворчі повноваження судів
Бібліографічний опис
Судова правотворчість [Електронний ресурс] : електрон. метод. рек. до вивчення навч. дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 081 «Право» / уклад.: В. С. Веремчук. – Одеса, 2023. – 70 с. – 0,4 МБ.
DOI
ORCID:
УДК