Роль координації в організаціях із мережевими організаційними структурами

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
21 століття вносить значні зміни у діяльність організацій: з’являються нові ринки та сфери діяльності, створюються нові правила ведення бізнесу, розробляються нові моделі та технології. Ці зміни штовхають підприємства до пошуку таких організаційних структур, які дозволять їм максимально ефективно працювати.
Опис
Ключові слова
структура, організація, коордінація, мережа
Бібліографічний опис
Збір. тез доп. студ., аспір. та здобув. – учасн. 76-ї звіт. конф. Одеського нац. ун-ту імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (Одеса, 26-28 квіт. 2020 р.). – Одеса : Фенікс, 2021.
DOI
ORCID:
УДК