Культурно-історичний та міфологічний контексти формування національної самосвідомості в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Проблеми розуміння та управління культурним розмаїттям на рівні регіонів, держав, національних спільнот і навіть окремих особистостей виявилися сьогодні важко вирішуваними. Тому видається актуальним розглянути умови, необхідні й достатні для того, щоб консолідувати в Україні спільноти, що різняться за культурним спрямуванням на основі формування національної самосвідомості. Одна з відмінних характеристик мультикультурного суспільства – заперечення ієрархії культури, культурного розподілу на центр і периферію, примат горизонтальних зв'язків над вертикальними. Все це зближує мультикультуралізм з практикою постмодерних спільнот. Для цього необхідно поставити українські реалії в культурно-історичний контекст країн Європи, що мають такий досвід.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Збірка матеріалів 69-ї науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 26-28 листопада 2014 року. / ред. колегія: Л. М. Дунаєва, У. В. Варнава, Л. С. Смокова. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015.
DOI
ORCID:
УДК