Календарна обрядовість і духовна культура

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Рецензія на монографію: Кожолянко О. Г. «Календарні свята та обряди українців Буковини: семантика і символіка». - Чернівці: Друк Арт, 2014. - 608 с.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Одеські етнографічні читання. Етнокультура порубіжжя: локально-територіальні особливості : зб. наук. праць / М. Анісімов, О. Антонюк, М. Я. Бацвін; наук. ред.: В. Г. Кушнір; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014.
DOI
ORCID:
УДК