Просодичні особливості англомовного пісенного дискурсу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Пісні є кладезем «живої» вимови, ми чуємо слова саме так, як їх промовляють носії мови, звичайні люди – щось скорочуючи, щось змінюючи, і не завжди саме так, як це затранскрибовано у словнику. Тому науковців вже давно цікавила природа людського голосу і те, як та чи інша фонема реалізується у вимові окремих людей. Такий інтерес обумовлений тим, що останнім часом все більшає число тих, хто хоче вивчати англійську мову, а саме пісні є «секретною зброєю» для вільного володіння будь-якою мовою.
Опис
Ключові слова
пісні, пісенний дискурс, англомовний пісенний дискурс
Бібліографічний опис
Актуальні питання лінгвістики та методики викладання іноземних мов: зб. матеріалів 8 міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті д-ра пед. наук, проф. В.Л. Скалкіна (Одеса, 12 квіт. 2022 р.). – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2022.