Зіммель про трагедію сучасної культури

Ескіз
Дата
2024
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Георг Зіммель – німецький філософ, культуролог, соціолог – увійшов в історію як виразник трагічних, кризових явищ своєї епохи. Він відчував пульс часу, а тому відгукувався на нові віяння, актуальні проблеми сучасного життя та культури. Ю. Хабермас зазначав, що Зіммель, незважаючи на свій вплив на філософію початку ХХ ст., особливо на німецьку та американську філософію в період її формування, був скоріше філософським діагностом часу з соціологічним ухилом, а не систематиком, міцно вкоріненим у наукові дослідження. Проте наукова ініціатива обговорення життєво важливих проблем зберігається саме за ним, і в цьому полягає значення його творчості.
Опис
Ключові слова
Георг Зіммель, філософ, культуролог, соціолог, сучасна культура
Бібліографічний опис
Сумченко І. В. Г. Зіммель про трагедію сучасної культури / І. В. Сумченко // ІV Верниковські читання (2024) : Матеріали Наук. читань пам’яті Марата Верникова / відп. ред. В. Л. Левченко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2024. – С. 112–116.
DOI
ORCID:
УДК