Людське вимірювання культури через ціннісні орієнтації особистості

Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Культура є специфічною формою буття людини, особливою формою її діяльності, її сутності, тим, що виокремлює людину від тваринного світу. Вона є продуктом суспільного розвитку людства і водночас якісною характеристикою суспільства, за допомогою якої формуються переконання, настанови, виробляються критерії оцінки матеріальних і духовних цінностей, визначаються власні ціннісні орієнтації.
Опис
Ключові слова
культура, людське вимірювання культури, ціннісні орієнтації особистості
Бібліографічний опис
ІІІ Верниковські читання (2023): матеріали наук. читань пам'яті Марата Верникова / ОНУ ім. І. І. Мечникова [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2023.
DOI
ORCID:
УДК