Педагогічна практика з хімії в закладах загальної середньої освіти

Анотація
Методичні вказівки включають цілі, основні завдання, зміст, організацію, форми і методи контролю, методичні поради щодо проходження педагогічної практики студентами освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. Особлива увага приділяється правилам і вимогам до оформлення звітної документації результатів проходження педагогічної практики. Призначені для студентів факультету хімії та фармації спеціальності 014 “Середня освіта (Хімія)”, групових керівників практики, учителів закладів загальної середньої освіти.
Опис
Ключові слова
спеціальність 014 “Середня освіта (Хімія)”, мета і завдання педагогічної практики, організація проведення практики, форми і методи контролю, проходження педагогічної практики
Бібліографічний опис
Хитрич М. В., Шматкова Н. В. Педагогічна практика з хімії в закладах загальної середньої освіти : методичні вказівки / М. В. Хитрич, Н. В. Шматкова. – Одеса: Удача, 2020. – 50 с.
DOI
ORCID:
УДК