Електронне казначейство України - сучасний формат обслуговування касового виконання бюджетів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В сучасних умовах фінансово-економічної кризи ефективне прийняття управлінських рішень особливою мірою залежить від оперативності та раціональності обробки даних. Окрім того, в умовахнеобхідності скорочення даржавних аидатків на утримання органів управління всіх рівнів, набуває значної актуальності питання підвищення рівня продуктивності праці фахівців, що виконують функції держави.
Опис
Ключові слова
структура Казначейства, фінансово-економічна криза, бюджет
Бібліографічний опис
Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 травня 2017 року / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Навч.-наук. ін-т інформ. та соц. технол. [та ін.] . – Одеса : Бондаренко М.О., 2017 . – 293 с.
DOI
ORCID:
УДК