Питання оцінки корпоративної соціальної відповідальності в умовах сучасності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Олді+
Анотація
Двадцять перше століття характеризується надшвидкими темпами глобалізації. Саме тому на перший план для урядів країн та представників великого та середнього бізнесу виходять питання відповідальності у екологічному та соціальному вимірах, подальшої сталості розвитку людства у цілому. Ці ініціативи були скомпоновані та висвітлені у Глобальному Договорі ООН, в рамках якого створюються умови для співпраці бізнесу з установами ООН, профспілками, неурядовими організаціями для втілення в життя загальних принципів соціальної рівності та збереження довкілля.
Опис
Ключові слова
Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ), умови сучасності, бізнес
Бібліографічний опис
Перспективи регулювання соціально-економічних процесів в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 6 жовт. 2023 р.) [Електронне видання] / відп. ред. О. В. Побережець ; ред. кол.: Є. І. Масленніков, О. М. Савастєєва, Л. О. Масіна та ін. – Одеса : Олді+, 2023.
DOI
ORCID:
УДК