Динамика структурных характеристик ихтиофауны Днестровского лимана

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
ТЕС
Анотація
Негативные изменения структуры ихтиоценозов Днестровского лимана привели к острой необходимости комплексного изучения современного состояния ихтиофауны
Опис
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення»: Збірник статей за матерілами доповідей/ Одеськ. Держ. Екологічний Університет – Одеса: ТЕС, 2012. – 160 с.
Ключові слова
Днестровский лиман, ихтиофауна
Бібліографічний опис
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення»: Збірник статей за матерілами доповідей
DOI
ORCID:
УДК