Операційні системи і середовища

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Пропоновані методичні вказівки стануть у нагоді при виконанні лабораторних робіт з обов’язкової дисципліни «Операційні системи і середовища», яка викладається студентам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» факультету математики, фізики та інформаційних технологій Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Методичні вказівки можуть бути корисні для студентів ІТ-спеціальностей закладів вищої освіти, які вивчають операційні системи.
Опис
Методичні вказівки
Ключові слова
операційна система, операційне середовище, архітектура ОС, архітектурні принципи побудови ОС, структура ОС, функціональні компоненти ОС, ОС UNIX, ОС Linux, 126 Інформаційні системи та технології
Бібліографічний опис
Операційні системи і середовища : метод. вказівки до виконання лаб. робіт студентів ф-ту математики, фізики та інформ. технологій першого (бакалавр.) рівня освіти, спец. 126 «Інформ. системи та технології» / уклад.: О. І. Розновець, Н. Ф. Трубіна, – Одеса : Олді+, 2023. – 84 с.
DOI
ORCID:
УДК
004.451:004.633(072)