Дисертації ФЖРВС

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Жанрово-комунікаційні особливості памфлетів Миколи Хвильового доби «Камо грядеши» [дисертація]
    (Б. в., 2015) Слюсаренко, Марія Іванівна; Слюсаренко, Мария Ивановна; Sliusarenko, Mariia I.
    У дисертації досліджуються засоби комунікаційної ефективності памфлетів Миколи Хвильового 1925 – 1926 років. Пояснена обумовленість у памфлетному жанрі раціонального та емоційного начал, універсальним комунікаційним засобом визначена сміхова оцінність, що виникає внаслідок синтезу понятійного та образного мислення. Сатиричний жанр відзначається двоплановістю (сплавом аналітичної та белетризованої) оповіді. У основі памфлетів М. Хвильового перебуває стаття, одиниці та операції логічного мислення скеровані на просвіту мас та вироблення знань читачів як керівної сили до дій. Сатирична картина політичної дійсності заселена антиподами творці – руйначі, засоби комічного (іронія, гумор, дотеп та сарказм) та різновиди тропів (метафора, метонімія, оксиморон, порівняння) сприяють виробленню бажаної оцінки та сміхової реакції на негативне. Діалогічність памфлетів на позатекстовому рівні спричинила виникнення соціального діалогу, публічного обговорення гострих суспільних питань; діалогізація публіцистичного викладу виконує комунікаційно-прагматичні та комунікаційно-експресивні функції. Значимими елементами ефективної комунікації автор-публіка є смислова структура (форма розгортання думки) і композиція (взаємообумовленість окремих частин тексту).