Особливості розвитку інноваційного процесу в Україні

Ескіз
Дата
2020
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У передових країнах розроблення та впровадження інновацій – вирішальний чинник соціального та економічного розвитку, запорука економічної безпеки. Інноваційні процеси на цей час набувають все більшого значення, їх головним завданням є досягнення підприємствами конкурентних переваг і повніше задоволення попиту споживачів у високоякісних послугах. Сьогодні забезпечити це можуть переважно інновації, які необхідно широко впроваджувати і використовувати в нових умовах господарювання.
Опис
Ключові слова
розвиток, іновація, Україна
Бібліографічний опис
4-і економіко-правові студії : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (Одеса, 13 листоп. 2020 р.). – Одеса : Фенікс, 2020.
DOI
ORCID:
УДК