Дослідження високотемпературного тепломасообміну і горіння двофракційних газозависів вуглецевих частинок

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Дослідження високотемпературного тепломасообміну і кінетики хімічних перетворень частинок в умовах газозавису є актуальним, що пов’язано з необхідністю розробки ефективних методів використання дисперсних систем в різних технологічних процесах. Важливим є управління процесом горіння дисперсного палива за допомогою зміни режимних параметрів з метою створення ресурсозберігаючих і екологічно чистих технологій переробки палив. Забезпечення екологічних вимог при спалюванні природного палива потребує зменшення викидів в повітря не перероблених частинок палива. В зв'язку з цим дуже важливим, з погляду охорони навколишнього середовища, є вивчення критичних режимів затухання, які визначають повноту перетворення палив в реакційних об'ємах, оскільки незгорілі частинки вугілля викидаються в атмосферу і являють собою екологічну небезпеку.
Опис
Ключові слова
6.040203 Фізика, високотемпературні процеси, газозависи вуглецевих частинок, тепломасообмін, горіння газозависів
Бібліографічний опис
Лисянська, М. В. Дослідження високотемпературного тепломасообміну і горіння двофракційних газозависів вуглецевих частинок = Investigation of high -temperature heat and mass transfer and combustion of double fraction suspension of carbon particles : дипломна робота бакалавра / М. В. Лисянська ; наук. кер. С. Г. Орловська ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Фіз. ф-т, Каф. теплофізики . – Одеса, 2017 . – 43 с.
DOI
ORCID:
УДК