Механізми публічно-правової і приватноправової регламентації суспільних відносин у адміністративно-політичній, соціально-культурній та господарській сферах

Анотація
Запропонована монографія рекомендована для аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів юридичної спрямованості. Монографію присвячено аналізу механізмів публічно-правової і приватноправової регламентації суспільних відносин у адміністративно-політичній, соціально- культурній та господарській сферах. У дослідженні аналізуються сучасні наукові підходи щодо визначення понять «правова регламентація» та «механізми правової регламентації», визначається роль публічного та приватного права в регулюванні суспільних відносин, характеризуються функції адміністративного права, розкриваються особливості адміністративно-правового та господарсько-правового регулювання публічних і приватних відносин в Україні, а також аналізується світовий досвід у цій сфері.
Опис
Ключові слова
правова регламентація, механізми правової регламентації, публічне право, приватне право, адміністративне право
Бібліографічний опис
Механізми публічно-правової і приватноправової регламентації суспільних відносин у адміністративно-політичній, соціально-культурній та господарській сферах / П. П. Білик [та ін.]; за заг. ред. О. І. Миколенка. – Одеса : Фенікс, 2016. – 341 с.
DOI
ORCID:
УДК