К истории создания «Отдела по славянской филологии профессора В. И. Григоровича» в библиотеке Новороссийского университета

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Начало практики создания именных книжных фондов в библиотеке Одесского университета было положено даром учёного-слависта Виктора Ивановича Григоровича (1815-1874) (ил. 1). Этот дар хранится как «Отдел по славянской филологии профессора В. И. Григоровича» с самого начала существования университетской библиотеки. Но, строго говоря, В. И. Григорович передал библиотеке большую часть книг в октябре 1864 г. (646 сочинений в 732 томах), ещё до открытия университета. 1 мая 1865 г., в день официального открытия Новороссийского университета, В. И. Григоровичем было подарено 56 славянских рукописей. В течение 60-70-х гг. XIX века учёный неоднократно пополнял свой дар университетской библиотеке. В общей сложности «Отдел по славянской филологии профессора В. И. Григоровича» составил 59 рукописей и 795 сочинений в 889 томах.
Опис
Збірник наукових статей підготований за матеріалами ІІ Міжнародних книгознавчих читань, які відбулися в Науковій бібліотеці ОНУ імені І. І. Мечникова 18-19 вересня 2013 р. Збірник присвячено актуальним проблемам дослідження та збереження книжкових пам’яток. Видання призначено для науковців, книгознавців, бібліотекарів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться історією української та світової книжкової культури.
Ключові слова
Григорович, Виктор Иванович, славянская филология, библиотека Новороссийского университета
Бібліографічний опис
Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали II міжнар. книгознавчих читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / М. В. Алєксєєнко, Є. В. Бережок, С. Є. Березін ; відп. ред.: М. О. Подрезова, О. В. Полевщикова ; бібліогр. ред.: О. С. Мурашко ; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013 . – 332 с. : іл., 1 арк. іл. - Текст: укр., рос., пол. – Бібліогр. в кінці статей.
DOI
ORCID:
УДК