Про європейську область Сарматію

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Книга фототипічним виданням розділу “Про Європейську область Сарматію” з праці “Liber chronicarum” (Nurnberg, 12.VII.1493) відомого ні¬мецького автора Гартмана Шеделя. В розділі міститься цінна інформація, що стосується середньовічної історії України. Праця супроводжується вступною статтею, присвяченою життю та діяльності хроніста, публікацією латинською та перекладом українською мовами, коментарями. Дослідження розраховане на істориків, філологів, книгознавців та всіх, хто цікавиться давньою слов’янською, українською та польською минувшинами.
The book contains the phototype edition of one of the chapters of Liber chronicarum by a noted German author Hartmann Schedel (Nuremberg: Anton Koberger, 12 VII 1493). This masterpiece of book-printing of the XVth century is famous for numerous woodcuts by Michael Wolgemut and Wilhelm Pleydenwurff. The text and illustrations were reproduced from a copy of the incunable, conserved in the Department of Rare Books and Manuscripts of the Scientific Library of the Odessa Mechnikov National University. The publication includes a preface, an introduction, a phototype image of the book fragment, Latin text and Ukrainian translation, footnotes.
Опис
Ключові слова
Сарматія, Sarmatia, Гартман Шедель, Hartmann Schedel
Бібліографічний опис
Шедель, Г. Про європейську область Сарматію / Г. Шедель ; вступ. ст., пер. з лат., комент.: О. В. Білецька ; наук. ред.: М. Г. Крикун ; ред.-бібліограф: О. В. Полевщикова ; відп. ред.: В. А. Сминтина ; заст. відп. ред.: М. О. Подрезова . – Одеса : Астропринт, 2007 .- 125 с.
DOI
ORCID:
УДК