Cyberinsurance as a tool for minimizing the informational risks of the enterprise in the conditions of global economic development and society informatization. Review article.

Анотація
The main resource of modern enterprises is information, the breach of the basic properties of which could become a significant danger for these enterprises in the conditions of society informatization and the increasing number of threats (cybercrime). The cybercrime consequences are the loss of corporate and customers’ data, the loss of intellectual properties etc. Therefore, ensuring the informational risks protection and enterprise`s cybersecurity from unauthorized access to company’s internal information are extremely important issues, the solution of which will be contributed by the products of the insurance market, namely, of the cyber-insurance market
Основним ресурсом сучасних підприємств є інформація, порушення основних властивостей якої може стати серйозною небезпекою для підприємств в умовах інформатизації суспільства та зростаючого числа загроз (кіберзлочинність). Наслідками кіберзлочинності є втрата корпоративних даних, інтелектуальної власності, даних клієнтів тощо. Тому питання забезпечення захисту інформаційних ризиків та кібербезпеки підприємств від несанкціонованого доступу до внутрішньої інформації компанії є надзвичайно важливими, вирішенню яких сприятимут
Опис
Ключові слова
globalization, informational society, informational risks, enterprise, cyber-risks, cyber-security, cyber-insurance, глобалізація, інформаційне суспільство, інформаційні ризики, підприємство, кіберризики, кібербезпека, кіберстрахування
Бібліографічний опис
ECONOMICS: time realities
DOI
ORCID:
УДК