Шукач слов'янських скарбів В. І. Григорович

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Монографія присвячена відомому вченому, одному з фундаторів вітчизняної славісти- ки, першому декану історико-філологічного факультету Імператорського Новоросійського (Одеського) університету Віктору Івановичу Григоровичу (1815-1876). Проаналізовані різні аспекти багатогранної діяльності В. І. Григоровича – філолога, історика, книгознавця, педа- гога та діяча освіти. Складовою частиною видання є каталог іменного книжкового фонду В. І. Григоровича, що зберігається у Науковій бібліотеці Одеського національного універси- тету імені І. І. Мечникова. Видання призначене для істориків, філологів, книгознавців, культурознавців та всіх, хто цікавиться історією вітчизняної культури.
Опис
Ключові слова
слов’янські скарби, Віктор Іванович Григорович, слов’янська книгозбірня В. І. Григоровича, каталог книжкового зібрання Віктора Івановича Григоровича, Видання кириличного шрифту, Видання латинського шрифту, Видання грецького шрифту, Періодичні та продовжувані видання
Бібліографічний опис
Дьомін, О. Б. Шукач слов'янських скарбів В. І. Григорович / О. Б. Дьомін, М. В. Алєксєєнко ; наук. ред.: В. О. Колесник ; відп. ред.: М. О. Подрезова ; бібліогр. ред.: Г. В. Великодна ; авт. передм.: І. М. Коваль ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 .
DOI
ORCID:
УДК