Оптимизация алгоритмов сортировки для многоядерных вычислительных систем

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Цель работы: Используя среду разработки MS Visual Studio и библиотеки, входящие в Intel Parallel Studio разработать параллельный алгоритм и программный код для различных метод сортировки. Провести сравнение быстродействия различных параллельных методов сортировки.
Опис
Ключові слова
7.05010201 Комп’ютерні системи та мережі, вычислительные системы, параллельные вычисления, Intel Parallel Studio
Бібліографічний опис
Шмигельський, В. М. Оптимізація паралельних алгоритмів сортування для багатоядерних обчислювальних систем : дипломна робота спеціаліста / В. М. Шмигельський; наук. керiвник: Ю. М. Берков; ОНУ ім. І. І. Мечникова, ІІПО, Каф. системного забезпечення та технологій дистанційного навчання. – Одеса, 2016. – 79 с.
DOI
ORCID:
УДК