Дипломатична та консульська служба

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Курс «Дипломатична й консульська служба» є одним з обов'язкових курсів для підготовки студентів за фахом «Міжнародні економічні відносини». Він викладається студентам третього курсу денного відділення. Проблематика, що розглядається в рамках курсу, є предметом розгляду суміжних дисциплін і може розглядатися під різними кутами зору: історія дипломатії та історія міжнародних відносин, сучасна практика зовнішньої політики України та інших держав, державні інститути, право, соціальна психологія, етикет та протокол та ін. Отже формування комплексного уявлення про дипломатичну та консульську службу формується на основі міждисциплінарного підходу. Курс «дипломатична й консульська служба» ґрунтується на попередньому вивченні студентами теорії та історії міжнародних відносин. Курс розрахований на один навчальний семестр, він включає 16 годин лекцій, 14 семінарських занять, 15 годин індивідуальної й 15 годин самостійної роботи студентів. МЕТА дисципліни полягає в підвищити компетентність фахівців з міжнародної економіки в організаційних та адміністративних питаннях діяльності дипломатичних і консульських служб, ознайомлення студентів із правовими аспектами функціонування дипломатичної та консульської служб в Україні та інших країнах.
Опис
Ключові слова
дипломатична служба, консульська служба, історія дипломатії, історія міжнародних відносин, зовнішня політика, Україна, державні інститути, міжнародна економіка, сучасна дипломатія, консульські інститути
Бібліографічний опис
Коч С. В. Дипломатична та консульська служба: методичні вказівки та завдання до навчального курсу / С.В. Коч – Одеса: ТОВ «Удача», 2019 – 31 с.
DOI
ORCID:
УДК