Наукова бібліотека: минуле та сьогодення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Опис
Ключові слова
Наукова бібліотека ОНУ ім. І.І. Мечникова
Бібліографічний опис
Наукова бібліотека в сучасному суспільстві. Історія. Проблеми. Перспективи : збірник статей : до 185-річчя Наукової б-ки ОНУ ім. І.І. Мечникова / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка; відп. ред. В. А. Сминтина; упоряд.: М. О. Подрезова, О. В. Суровцева, І. В. Шепельська. – Одеса : Астропринт, 2003.
DOI
ORCID:
УДК