"Одеська періодична преса років Революції та Громадянської війни (1917-1921)" - раритетное издание ЦНБ г. Одессы

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний униіверситет імені І. І. Мечникова
Анотація
Сергей Леонидович Рубинштейн известен мировому сообществу как психолог и философ, член-корреспондент Академии наук СССР, как один из создателей деятельностного подхода в психологии факультета философии МГУ, а также сектора психологии Академии наук СССР, как автор фундаментальной книги "Основы общей психологии".
Опис
Ключові слова
раритетное издание, громадянська війна, революція
Бібліографічний опис
Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці: матеріали Міжнародних книгознавчих читань(Одеса,14-16 вересня 2009р.) / упоряд.: О. В. Полевщикова [та ін.] ; наук. ред.: І. С. Грєбцова ; відп. ред.: М. О. Подрезова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка . – Одеса : Астропринт, 2010 .
DOI
ORCID:
УДК