Грошово-кредитна політики України в сучасних умовах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Метою роботи є висвітлення важливих теоретичних положень у вітчизняній монетарній політиці та її основних інструментах, осмислення перспектив розвитку монетарної політики, та її ролі в регулюванні макроекономічних процесів.
Опис
Ключові слова
грошово-кредитна політика, Україна, розвитоку монетарної політики
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми економіки : теорія і практика : зб. матеріалів 71-ої студ. наук. конф. 23-24 квітня 2015 р. м. Одеса : присвяч. до 150-річчя ОНУ імені І.І. Мечникова / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин . – Одеса : Унипринт, 2015 . – 113 с.
DOI
ORCID:
УДК