Альбом карикатур Майё (Les Mayeux) из библиотеки графа А. Г. Строганова

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статья посвящена французской карикатуре начала XIX в., основным героем которой является вымышленный персонаж – весёлый горбун Майё. Альбом карикатур с его изоб- ражениями принадлежал первому вечному гражданину г. Одессы графу А. Г. Строганову и вместе со всей книжной коллекцией после его смерти был передан библиотеке Новороссийского университета (ныне – Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова).
Стаття присвячена французькій карикатурі початку XIX ст., основним героєм якої є вигаданий персонаж – веселий горбань Майьо. Альбом карикатур з його зображенням належав першому вічного громадянину м. Одеси графу О. Г. Строганову і разом з усією книжковою колекцією після його смерті був переданий бібліотеці Новоросійського університету (нині – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). Незважаючи на те, що з часу появи цього персонажу минулого більш ніж одне століття, деякі карикатури з його зображенням не втрачають своєї актуальності. Безумовно, зібрання карикатур із бібліотеки Олександра Григоровича Строганова, присвячених пригодам горбаня Майьо, являє собою цікаве джерело для вивчення різних сторін суспільства та культури.
Опис
Ключові слова
библиотека графа А. Г. Строганова, французская карикатура, Шарль Луи Филипп Анри Богом данный Майё, Шарль Травьес, фонды Научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова, бібліотека графа О. Г. Строганова, французька карикатура, Шарль Луї Філіпп Анрі Богом даний Майьо, Шарль Травьєс, фонди Наукової бібліотеки Одеського національного університету імени І. І. Мечникова
Бібліографічний опис
Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали III міжнар. книгознавчих читань (Одеса, 15-17 вересня 2015 р.) / упоряд.: М. В. Алексєєнко, О. В. Суровцева ; наук. ред. І. С. Грєбцова ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. Г. В. Великодна ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016
DOI
ORCID:
УДК