Современные технологии организации и администрирования компьютерных классов

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Развитие компьютерных систем связи в последние годы переросло из узко специализированных задач в методы широкого применения для обмена информацией во всех сферах науки, техники, медицины, образования на все уровнях от начальных классов средней школы до университетов и академий. Без современных средств компьютерной связи не возможна работоспособность систем государственного управления, силовых структур и т.д. Соответсвенно возникают задачи организации учебных компьютерных классов и их эффективной работоспособности.
Опис
Ключові слова
7.05010201 Комп’ютерні системи та мережі, современные технологии, компьютерные классы, ОС Windows
Бібліографічний опис
Шевченко, А. Ю. Сучасні технології організації та адміністрування комп'ютерних класів : дипломна робота спеціаліста / А. Ю. Шевченко; наук. керiвник: В. І. Якимчук ; ОНУ ім. І. І. Мечникова, ІІПО, Каф. системного забезпечення та технологій дистанційного навчання. – Одеса, 2016. – 48 с.
DOI
ORCID:
УДК