Люминесценция нанокристаллов CdS:Mn2+

Анотація
Опис
Сенсорна електронiка та мiкросистемнi технологiї (СЕМСТ-4) = SENSORS ELECTRONICS AND MICROSYSTEMS TECHNOLOGY” ) = (SEMST-4) : 4- та Мiжнар. наук.-техн. конф., 28 червня - 2 липня 2010 р.; Одеса: тези доповідей / НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова, ОНУ iм. I. I. Мечникова, Українське фізичне товариство [та ін.]. – Одеса: Астропринт, 2010. – укр., рос., англ.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сенсорна електронiка та мiкросистемнi технологiї (СЕМСТ-4) = SENSORS ELECTRONICS AND MICROSYSTEMS TECHNOLOGY” ) = (SEMST-4)