Організація рекреаційної зони на окремій ділянці Ботанічного саду ім. академіка В. І. Липського ОНУ імені І. І. Мечникова

Ескіз недоступний
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Анотація
Дипломна робота присвячена розробці проєктних пропозицій озеле-нення окремої ділянки Ботанічного саду імені академіка В.І. Липського ОНУ імені І. І. Мечникова для підвищення естетичності, декоративності та функціо-нальності даної зони. Показано, що стан насаджень, в цілому занедбаний, а аналіз благоустрою виявив естетично непривабливі елементи. Запропоновано створити квітники, топіарні форми, живоплоти, рокарій, водний сад з альтан-кою. Проаналізовано кількість посадкового матеріалу для створення насаджень.
The diploma work is devoted to the development of project proposals for the landscaping of a separate section of the Botanical Garden of Academician V.I. Lypskiy National University of I.I. Mechnikov to increase the aesthetics, decora-tiveness and functionality of this area. It is shown that the condition of the planta-tions is generally neglected, and the landscaping analysis revealed aesthetically un-attractive elements. It is proposed to create flower beds, topiary forms, hedges, a rockery, a water garden with a gazebo. The amount of planting material for creat-ing plantations was analyzed.
Опис
Ключові слова
206 садово-паркове господарство, озеленення, проектні пропозиції, дизайн обладнання, декоративність насаджень
Бібліографічний опис
Степаненко, О. С. Організація рекреаційної зони на окремій ділянці Ботанічного саду ім. академіка В. І. Липського ОНУ імені І. І. Мечникова = Organization of a recreational area on a separate section of the Botanical Garden of Academician V.I. Lipsky of Odesa I.I. Mechnikov National University : дипломна робота бакалавра / О. С. Степаненко. – Одеса, 2023. – 55 с.
DOI
ORCID:
УДК