Научная библиотека Одесского университета в 1920-е годы

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
Анотація
Опис
Ключові слова
Научная библиотека ОНУ им. И. И. Мечникова
Бібліографічний опис
Наукова бібліотека в сучасному суспільстві. Історія. Проблеми. Перспективи : збірник статей : до 185-річчя Наукової б-ки ОНУ ім. І.І. Мечникова / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка; відп. ред. В. А. Сминтина; упоряд.: М. О. Подрезова, О. В. Суровцева, І. В. Шепельська. – Одеса : Астропринт, 2003.
DOI
ORCID:
УДК