До питання про стійкість штучних фітоугруповань

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Розглянуто питання створення стійкого штучного ценозу.
Опис
Ключові слова
фітоугруповання, інтродуцент, phyto group, introduct
Бібліографічний опис
Генофонд колекцій ботанічних садів і дендропарків - запорука сталих фітоценозів в умовах кліматичних змін : зб. ст. Міжнар. наук. конф., присвяч. 150-річчю Ботанічного саду ім. акад. В.І. Липського ОНУ ім. І.І. Мечникова, (Одеса, 19-21 вересня 2017 р.). – Одеса : ОНУ, 2017.