Українська мова за пофесійним спрямуванням. - Ч.2

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Сьогодення спонукає не тільки до переосмислення фундаментальних складових національної системи освіти: навчально-виховних та наукових методичних засад, а й дооновлення сутності навчання, що є визначальним у реформуванні освіти в Україні й передбачає приведення його у відповідність до сучасних потреб суспільства.
Опис
Ключові слова
право, українська мова за пофесійним спрямуванням
Бібліографічний опис
Труба Г. М. Українська мова за пофесійним спрямуванням: Методичні матеріали та навчальні завдання до курсу. – Одеса, 2017. - Ч. 2. – 39 с.
DOI
ORCID:
УДК