Етимологія темпоральної лексики української мови (на прикладі назв місяців)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Час переважно розуміється як щось плинне, багатомірне і таке, що важко піддається визначенню. Час існує саме тому, що все змінюється. "Час - чергування речей, схоплене у троїстій мінливості, якщо тільки може бути схопленим те, що ніколи не зупиняється. Сам по собі час не може ніяким чином бути розібраним, оскільки він тече сам у себе і є вічно єдиним. Але оскільки наші дії різні і не завжди ті ж самі (бо ми чи то робимо, чи то зробили, чи то збираємось робити), то ми нероздільному часові призначаємо частини, не розділяючи сам час, але позначаючи відмінність наших дій", - наголошував римський граматик IV ст. до н.е. Діомед
Опис
Ключові слова
6.020303 філологія, енологічний аспект, темпоральні лексеми, етнокультурний аспект
Бібліографічний опис
Азулай, Е. А. Етимологія темпоральної лексики української мови (на прикладі назв місяців) = The etymology of temporal vocabulary in the Ukrainian language (based on the names of months) : дипломна робота бакалавра / Е. А. Азулай; наук. кер. Г. С. Яроцька; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т, Каф. прикладної лінгвістики. – Одеса, 2016. – 71 с.
DOI
ORCID:
УДК