Influence of Technology on the Formation of Luminescence Centers in CdS Quantum Dots

Анотація
The paper describes results of the research on the effect of the synthesis of cadmium sulfide quantum dots by the colloid-chemical method in an aqueous solution of gelatins on their optical and luminescent properties. It was shown that to understand the mechanism of the formation of defects in CdS QDs when they are synthesized in aqueous solutions of salts, it is necessary to take into account the result of the hydrolysis process and the dependence of its products on the pH of the solution. Based on the calculation of the molar concentration of the components of the hydrolysis of the cadmium salt Cd(NO3)2, the conclusion was drawn about the types of intrinsic defects that determine the observed photoluminescence spectrum of CdS QDs.
У роботі представлені результати дослідження впливу процесу синтезу квантових точок сульфіду кадмію колоїдно-хімічним методом у водному розчині желатини на їх оптичні і люмінесцентні властивості. Показано, що для розуміння механізму утворення дефектів в КТ CdS при їх синтезі у водних розчинах необхідно враховувати результат протікання процесу гідролізу і залежність його продуктів від величини рН розчину. На підставі розрахунку молярної концентрації компонентів гідролізу солі кадмію Cd(NO3)2, зроблений висновок про типи власних дефектів, які обумовлюють спектр фотолюмінесценції КТ CdS, що спостерігається.
Опис
Ключові слова
Cadmium sulfide quantum dots, Intrinsic defects in CdS QDs, Absorption, Photoluminescence, квантові точки сульфіду кадмію (КТ CdS), власні дефекти в КТ CdS, поглинання, фотолюмінісценція
Бібліографічний опис
Журнал нано- та електронної фізики
DOI
ORCID:
УДК