Біотехнологія препаратів для біозахисту рослин на основі морських спороутворюючих бактерій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Анотація
Роботу виконано на кафедрі мікробіології, вірусології та біотехнології ОНУ імені І. І. Мечникова. Досліджено здатність до біосинтезу вторинних метаболітів для біозахисту сільськогосподарських культур споротвірних бактерій, виділених з Чорного моря. З використанням методів біоінформатичного аналізу у досліджених мікроорганізмів було виявлено 5 типів вторинних метаболітів, активних щодо збудників інфекцій рослин. Найбільшу кількість таких сполук виявлено у представників видів Bacillus subtilis та 〈acillus amyloliquefaciens. Запропоновано технологічну схему виробництва препарату для біозахисту рослин на основі цих видів.
The work was carried out at the Department of Microbiology, Virology, and Biotechnology of Odessa I.I. Mechnikov National University. The ability of spore-forming bacteria of the genus Bacillus isolated from the Black Sea to synthesize secondary metabolites for biological protection of agricultural plants was studied. Using bioinformatics analysis methods, five types of secondary metabolites with the inhibitory activity towards causative agents of infections of plants were identified in the studied bacteria. The highest number of such compounds was revealed in the representatives of species Bacillus subtilis and 􀈼acillus amyloliquefaciens. A technological scheme for the production of preparation for plant bioprotection based on these species was proposed
Опис
Ключові слова
162 біотехнології та біоінженерія, споротвірні бактерії, бази даних, біозахист рослин, біотехнологія препаратів
Бібліографічний опис
Кружиліна, В. В. Біотехнологія препаратів для біозахисту рослин на основі морських спороутворюючих бактерій = Biotechnology preparations for plant bioprotection based on marine spore-forming bacteria : дипломна робота бакалавра / В. В. Кружиліна. – Одеса, 2023. – 35 с.
DOI
ORCID:
УДК