Фіолетова фото люмінісценція поруватого GaP

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Нами був одержаний нанопоруватий фосфід галію і досліджені його спектри фотолюмінісценції. Знайдена інтенсивна фотолюмінісценція у фіолетовій області спектру.
Опис
3-я Міжнародна науково-технічна конференція. Сенсорна елетроніка і мікросистемні технології (СЕМСТ-3). Україна, Одеса, 2-6 червня 2008 р.: Тези доповідей. - Одеса: Астропринт, 2008.- 400 с.
Ключові слова
фотолюмінісценція, нанопоруватий фосфід галію, фіолетова область спектру
Бібліографічний опис
3-я Міжнародна науково-технічна конференція. Сенсорна елетроніка і мікросистемні технології (СЕМСТ-3). Україна, Одеса, 2-6 червня 2008 р.
DOI
ORCID:
УДК