Відкритий доступ – рух OPEN ACCES як інноваційна модель наукової комунікації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті висвітлені основні види науково-видавничої та інформаційно- аналітичної діяльності Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова. Особливу увагу зосереджено на просуванні наукової періодики університету у міжнародний інформаційний простір. Розповсюдженню результатів наукової діяльності вчених університету сприяє політика відкритого доступу з принципу вільного поширення наукової інформації, яка забезпечується завдяки платформі Open Journal Systems, на базі якої розробляються сайти журналів університету.
Опис
Ключові слова
OPEN ACCES, відкритий доступ, Наукова бібліотека, ОНУ імені І. І. Мечникова, періодичні видання, інформаційні технології, інформаційно-аналітична діяльність, наукометричні бази даних
Бібліографічний опис
Всеукраїнська наук.-практ. конференція, Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону "Про вищу освіту" та інформатизації суспільства / Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу, Наук.-техн. б-ка. – Івано-Франківськ, 2015.
DOI
ORCID:
УДК