Методи та технологія забезпечення міжсерверною взаємодією в системах на основі різних моделей даних

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В сучасному світі інформаційні технології та системи полягають величезну роль в житті суспільства, отже з’являється потреба у різноманітних додатках та системах для зберігання та обробки інформації на основі різних моделей даних, залежно від предметної області. Сучасні методи управління організацією потребує все більш сучасних технологічних рішень. Базовими технологіями автоматизованих інформаційних систем у сфері управління є технології баз даних, технології пошуку даних, Web-технології. Бази даних є фундаментальним засобом організації інформаційних ресурсів.
Опис
Ключові слова
міжсерверна взаємодія, обробка інформації, інформаційний ресурс
Бібліографічний опис
Інформатика, інформаційні системи та технології : тези доповід. 16-ї Всеукр. конф. студ. і молодих науковців, (Одеса, 24 квіт. 2020 р.). – Одеса, 2020.
DOI
ORCID:
УДК