Публіцистика В. В. Шульгіна в газеті «Киевлянин» під час історичного перелому 1917 р.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В статті автор аналізує діяльність В. В. Шульгіна в сімейному дітищі газети «Киевлянин». Розкриває ідеї публіциста та політика В. В. Шульгіна щодо подальшого політичного та економічного розвитку постімперського державного утворення. Автор розмірковує над питанням приналежності В. В. Шульгіна до рядів «антисемітів» та «монархістів» в досліджуваний період.
В статье автор анализирует деятельность В.В. Шульгина в семейном детище газеты «Киевлянин». Раскрывает идеи публициста и политика В.В. Шульгина по дальнейшему политического и экономического развития постимперского государственного образования. Автор размышляет над вопросом принадлежности В.В. Шульгина в ряды «антисемитов» и «монархистов» в исследуемый период.
In the article the author analyzes the activities V. Shulgin dual-core processing in a family newspaper «Kyivlyanyn». Publicist reveals ideas and policies V. Shulgin further political and economic development of post-imperial state formation. The author reflects about supplies V. Shulgin the ranks of "anti-Semites" and "monarchists" in the study period.
Опис
Ключові слова
В. В. Шульгін, «Киевлянин», революція, контрреволюція, антисемітизм, В.В. Шульгин, «Киевлянин», революция, антисемитизм, контрреволюция, V. Shulgin, «Kyivlyanyn», revolution, counterrevolution, anti-Semitism
Бібліографічний опис
Українське порто-франко : наук. студ. праці з вітчизняної іст. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, Каф. історії України; відп. ред. О. А. Бачинська. – Одеса : Букаєв В. В., 2018. – Вип. 6: Присвячено світлій пам'яті відомого дослідника історії українського національного руху в Одесі - Анатолія Івановича Мисечка (1965-2017).
DOI
ORCID:
УДК